15 års erfaring med Delphi programmering.


Var
     Filnavn : String;
     f : Textfile;
Begin
   Filnavn='C:\CNConnect.dk';
   Assignfile(f,Filnavn);
   Rewrite(f);
   Writeln(f,'INFORMATION OM DET VI ER GODE TIL');
   Writeln(f,'KONVERTERING AF PROGRAMMER, EKS. MAZAK BINÆR, HEX, CMT FORMATER');
   Writeln(f,'SERIEL KOMMUNIKATION, EKS. SOM ERSTATNING AF BÅNDSTATION, OPERATØRPANEL');
   Writeln(f,'DATABASE APPLIKATIONER');
   Closefile(f);
End;